Czy wszystkie formularze PIT są możliwe do rozliczenia przez internet?

klawiatura komputera zdjęcie

Możliwość rozliczania się przez internet przyspiesza proces wywiązywania się podatników z obowiązków wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy podatnicy posługując się różnymi formularzami PIT, zawsze mają możliwość rozliczenia w formie e-deklaracji rocznej przez internet?

Czy korzystając z dowolnego formularza PIT można rozliczyć się przez internet?

Obecnie siedząc przed monitorem komputera podłączonego do sieci internetowej, podatnik ma możliwość wypełnienia i rozliczenia się z Urzędem Skarbowym na wybranym druku PIT. Zdecydowana większość formularzy podatkowych, z jakich polscy rezydenci podatkowi korzystają przy okazji rozliczenia rocznego, jest dostępna w trybie online i pozwala na złożenie e-deklaracji rocznej przez internet. Formularze PIT są doskonale opisane w kreatorze rozliczeń w programie komputerowym służącym do ich wypełniania. Dlatego bez względu na to, jakie druki pity przez internet powinien wypełnić podatnik, nie powinien on mieć z tym żadnego problemu. Kreator rozliczenia podatkowego ponadto podpowie podatnikowi, który formularz PIT na rozliczenie roczne wybrać i jakie załączniki do niego dołączyć, aby zeznanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych okazało się kompletne. Czy wszystkie formularze PIT są dostępne jako e-deklaracje podatkowe? Czy niektórzy podatnicy nie będą musieli posłużyć się tradycyjnym, papierowym drukiem na swoje zeznanie PIT?

Powszechność rozliczeń internetowych

komputer zdjęcie

Jeszcze kilka lat temu, kiedy Ministerstwo Finansów dopiero wprowadzało w życie pierwsze e-deklaracje pity przez internet, tylko nieliczne formularze PIT były przystosowane do takiego rozliczenia. Dziś jest inaczej, bowiem zdecydowana większość podatników nie musi już korzystać z papierowych druków PIT, aby skutecznie i poprawnie rozliczyć się z tytułu dochodów lub przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dzięki e-deklaracjom rocznym nie wychodząc z domu lub z siedziby firmy, w dowolnie wybranym miejscu, gdzie podatnik może skorzystać z komputera i sieci internetowej, można szybko i rzetelnie rozliczyć się z fiskusem. Przy tym obywatel może korzystać z podpowiedzi kreatora rozliczenia PIT, dzięki jakiemu nawet nie znając przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie on w stanie w pełni samodzielnie wypełnić swoje rozliczenie roczne. Złożenie zeznania w trybie online, bez wychodzenia z domu, oszczędza przede wszystkim nasz czas.

  Przez Internet można złożyć wszystkie najważniejsze druki deklaracji podatkowych, z których korzystają polscy podatnicy, w tym:
 • PIT-37 – druk właściwy dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-36 – druk właściwy dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 – druk właściwy dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L – druk właściwy dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-16A – druk właściwy dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
 • PIT-38 – druk właściwy dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
 • PIT-39 – druk właściwy dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.

Jeszcze kilka lat temu informacje podatkowe zwarte w PIT-11, które wypełniają płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dla swoich podwładnych (i po jednym egzemplarzu do Urzędu Skarbowego), trzeba było tworzyć na papierowych drukach podatkowych. Dziś nie ma już takiej konieczności. Tego rodzaju informacje podatkowe roczne, które stanowią podstawę rozliczenia podatkowego z fiskusem dla podatników, mogą być z powodzeniem wysyłane jako e-deklaracje, czyli przez internet. Dzięki temu podatnicy zatrudniający pracowników oszczędzają czas i mogą skorzystać z wydłużonego terminu na przekazanie fiskusowi oraz pracownikom informacji podatkowej.

  Pity przez internet złożą w Urzędzie Skarbowym wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się z wykorzystaniem metod:
 • dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%, bez względu na to, czy pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika czy bez jego pośrednictwa,
 • podatku liniowego, w wysokości 19 %,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zarówno z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak i uzyskiwania przychodów z tytułu najmu prywatnego, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze,
 • karty podatkowej.

Weryfikacja tożsamości podatnika

W momencie wprowadzenia w życie e-deklaracji rocznych, nie cieszyły się one zbyt dużą popularnością, z uwagi na fakt, że mogli się nimi posłużyć tylko podatnicy dysponujący podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym. Podpis wyrabiany jest na rok i pociąga za sobą dodatkowe koszty. Dla zwykłego podatnika jego wykupienie było bezzasadne, bowiem posługiwał się on takim podpisem tylko raz do roku, przy okazji rozliczenia podatkowego z fiskusem. Obecnie Pity przez internet nie wymagają opatrywania ich podpisem elektronicznym. Weryfikacja tożsamości podatnika przeprowadzana jest na podstawie podanej przez niego w e-deklaracji kwoty przychodu z ostatniej deklaracji podatkowej. Jeśli podatnik jej nie zna, nie będzie mógł w taki sposób rozliczyć się z fiskusem. Będzie mógł sporządzić deklarację podatkową w programie komputerowym, a następnie wydrukować ją i podpisać własnoręcznie oraz dostarczyć w najwygodniejszy dla siebie sposób do Urzędu Skarbowego.

Polityka Prywatności